Vytvořeno 9. prosinec 2012 Kategorie: Zápisy

Zápis č.1/2012 (27.1.2012)

4.1.Informace o novém prostorovém uspořádání sportovních ploch v areálu Hagibor.Jednání u R.Šacha:v současné době se zpracovávají pouze podklady pro detailní výkresy umístění ploch.Byly zahájeny práce na podkladech pro vydání II.změny územního rozhodnutí.Veverka nabídl pomoc při projednávání stanovisek u jednotlivých účastníků řízení  a znova požádal o spolupráci na  řešení technických detailech výstavby.- 19.11.trváVeverka požádal o informaci spojenou s hospodaření střediska Hagibor,jako příprava pro provoz nového areálu.Dohodl schůzku s výborem tenisu 26.1. v 18.00 Hagibor viz příloha.

4. 5.Pragochema CUP:Turnaj organizačně úspěšný,výsledkově splnil očekávání .Veverka umístí na  webové stránky.Pazourek  na březnové  schůzi oznámí ekonomické výsledky.Veverka spolu s Baumrukem zahájili jednání o pronájmu haly VŠE

5.1.Veverka připravil  návrh  vize 2015,rozesláno k  připomínkám:Trenéři zpracují výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015.Bude projednáno na dubnové  schůzi .

5.2.Veverka předložil návrh na termín volební schůze na březen 2012.Veverka  připraví návrh na org.přípravNávrh:přeložit volební schůzi na říjen  po vyjasnění všech otázek s novou výstavbou.Spojit s oslavou 60 let založení oddílu

6.2.Lažánková získala ve spolupráci s Babickým 10 dětí ve škole Nad vodovodem.Bude uzavřena smlouva o využití prostoru školy.Kroužek obdržel 10 holí a míčky-Veverka zakoupí pro nábor chrániče a rukavice-splněnoVeverka oznámí splnění podmínek pro zapojení V.Lažánkové  do projektu motor oddílu-splněno

6.5.Příspěvky:příspěvky rok 2012:mládež :1500 Kč,dospělí 2000 Kč.Možnost úhrady  sponzorováním.

10./1.Alexandra Havlíková přebírá trenérské vedení družstva žen

1.1. Družstva připraví návrh na organizaci soustředění 2012 ,včetně účasti na akci „ČSPH Rakovník 2012“

2.1.Změna www stránek oddílu-iniciativa družstva žen-podrobnosti ženy

3.1.Trenéři obdrží podklad pro vyúčtování odměn za období leden-březen

4.1.Náklady za halové soutěže/rozhodčí,auta trenerů/ budou uhrazeny po odsouhlasení/parafa/ předsedy na schůzi 8.3.2012

5.1.Oddílové příspěvky uhradit do 15.4.2012

Příští schůze čtvrtek  8.3.2012 od 19..00 v restauraci  Hagibor.program:,tréninkový rozvrh jaro ,začátky utkání jaro,výsledky družstev halové soutěže,sponsoři 

Díky za podporu


Tréninky v hale:

U8:
U10:
Ml. žákyně:
Starší žákyně, dorostenky a ženy
Po 17:30 Hostýnská/Pá 20:00 Chodov. 
Muži: Po 21:30 Podvinný mlýn/ Pá 20:30 Hagibor

Bazar vybavení

Klikni na obrázek a kupuj_prodávej: