Vytvořeno 18. březen 2013
Klub» Kategorie: Zápisy

 

Veverka, Lažánková, Kopecký, Procházka, Střihavková, Pazourek, Kaplan

7.2. Předán emailem Pazourkovi a Veverkovi přehled využití Hostýnské, včetně finanční úhrady.

7.3. Oslavy výročí 60 let oddílu HC Bohemians – nový termín 20.9. pátek cca od 17.00. Hledáme místo pro cca 200 účastníků /současní hráči všech kategorií a bývalí hráči s možností pohybu pro děti,občerstvení, vzpomínková tabla - výzva pro všechny - Veverka projedná možnosti na Slavii, Lažánková možnosti školyNutno vytvořit organizační skupinu.

9.3. Jednotlivá družstva projdou seznam členské základny zpracovaný TJ. Doplní přihlášky chybějících členů, předají  seznam s rodnými čísly a charakteristikou na sekretariát TJ a Veverkovi. Lažánková odevzdala 11 nových přihlášek za ml.žákyně. Další termín 26.3. Veverka zaslal na TJ seznam chybějících členů podle registrace na svazu.

9.5. Pro další plán rozvoje zašlou trenéři seznamy hráčů s daty narození event. emaily rodičů p. Veverkovi. Seznamy nezaslaly ženy a U10. Další termín 4.3. Veverka zpracuje vizi družstev po 1.7.2013.

9.7. Valná hromada TJ dne 11.4.2013 v KD Barikádníků Praha 10. Účast výbor, Střihavková, Procházka, 2 zástupci muži, 2 ženy. Návrh diskuze: Mládež-úspěchy, Finanční dotace MČ, Představení kandidáta do výboru TJ/návrhy čekáme od oddílů/, Ekonomická vize TJ.

9.8. Zkušební provoz webových stránek- www.hc-bohemians.cz do 28.2.2013.  Kopecký svolá schůzku ke zhodnocení , event. doplnění stránek.

1.1. Volná hala 3.3. bude využita 14.00-17.00 na trénink ml. žákyň. Dopoledne turnaj ml. žáků.

1.2. Návrh na zjednodušený zápis z turnajů v hale a propojení web stránek oddílu s facebookem zpracuje Kopecký t: 26.3.

1.3 . Návrh z řad rodičů na opravu haly formou brigády, nutné upřesnění iniciativy do příští schůze, finanční náročnost… - Procházka.

1.4. Možnost využití druhé haly při zimní přípravě - promyslí vedení U8, U10 v souvislosti se zabezpečením trenéry.

2.1. Seminář Hörsta Weina 16.-17.3. na Slavii. Zatím zájem Procházka,Hraníček, M.Kolář, Janda, Veverka.

2.2. Schůzka OK Praha 22.3. od 17.00 na Slavii. Projednat tam připomínky k řízení soutěží rozhodčími.

2.3. Info a připomínky k jednání Kulatého stolu. Veverka podpoří na Radě  event. závěry z jednání.

2.4. Lékařské sportovní prohlídky doporučit rodičům a zvážit kde je absolvovat. Dorostenci zabezpečené prohlídky mají v Salmovské.

2.5. Tréninky v hale pondělí, středy ve večerních hodinách jsou volné. Ženy čtvrtky, U8, U10 pokračují v hale do 12.4., ml.žákyně do konce března.

2.6. Veverka vyvolá schůzku s družstvem žen.

2.7. Info o kempu v Rakovníku roč.2004-1998, ke kempu o prázdninách na  Slavii info příště. Turnaj Bad Kreutznach zjistit možnosti účasti-Lažánková.

2.8. Hostující Dušková - Slavie, Staňková - Hostivař /úkol pro Veverku, Lažánkovou/

2.9. Ukončen kroužek v ZŠ Nad Vodovodem k 14.2.

2.10.  Příspěvky na I. pol. 2013 odevzdat do příští schůze. Dospělí 2.000, mládež 1.500, druhý sourozenec 50%.

Příští schůze 26. 3. 2013 Hagibor od 19.00

Díky za podporu


Tréninky v hale:

U8:
U10:
Starší žákyně, dorostenky a ženy
Po 17:30 Hostýnská/Pá 20:00 Chodov. 
Muži: Po 21:30 Podvinný mlýn/ Pá 20:30 Hagibor

Bazar vybavení

Klikni na obrázek a kupuj_prodávej: