Created on 16 March 2017 Category: Klub

V odkazech "Rozlosování" u týmů už i mužů žen, starších žákyň i žáků a mladších žákyň a žáků, přípravky najdete rozlosování jarních částí soutěží 2017. Další budou postupně doplněny.

Příspěvky za 1. pololetí 2017 je třeba zaplatit do 15.4.2017 - každá kategorie najde info ve svém odkazu.