Vytvořeno: 9. prosinec 2012 Kategorie: Pravidla pozemního hokeje

Pravidla pozemního hokeje v úplném znění s dodatky

 

  1. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ

1 HRACÍ PLOCHA

1.1 Hrací plocha je pravoúhlá:

a. délka 91,40 m

b. šířka 55,00 m

c. jasné označená čarami podle plánku (doporučují se bílé čáry)

 

1.2 Všechny čáry jsou 75 mm široké, jsou součástí hrací plochy a jsou označeny v celé své délce:

a. delší čáry (91,40 m) se nazývají postranními čarami

b. kratší čáry (55,00 m) se nazývají zadními čarami

c. části zadních čar mezi brankovými tyčemi se nazývají brankovými čarami. Doporučuje se, aby minimální prostor („výběh“) za brankou byl 5 metrů a za postranními čarami 4 metry

 

1.3 Ostatní značení:

a. středová čára po celé své délce na hrací ploše

b. 22,90 m čára po celé své délce, přičemž okraj čáry blíže ke středové čáře je vzdálen 22,9 m od vnějšího okraje nejbližší zadní čáry Prostor uzavřený 22,90 m čarami, příslušné části postranních čar a zadní čáry je nazývá „prostor 23 m“.

c. na každé postranní čáře jsou vně hrací plochy označeny čáry o délce 30 cm, přičejejich vnější okraj je 14,63 m od vnitřního okraje zadních čar a jsou s nimi rovnoběžné

d. na každé postranní čáře jsou vně hrací plochy vyznačeny čáry o délce 30 cm, přičemž vnější okraj této čáry je vzdálen 5 m od vnějšího okraje zadní čáry a je s ní paralelní

e. na obou zadních čarách směrem vně hrací plochy jsou označeny čáry o délce 30 cm, a to 5 m a 10 m od vnější hrany nejbližšího brankového sloupku; tato vzdálenost se počítá od vzdálenějšího okraje Značení uvedená pod body 1.3 c, d a e byla převedena z vnitřní části hřiště vně hřiště od roku 2001. Současně byly vzdálenosti v pravidle 1.3 e převedeny na metrické. Tato revidovaná pravidla platí pro všechna nová hřiště a hřiště, kde se provádí nové značení. Stávající hřiště s původně používaným značením mohou být dále používána.

f. čáry o délce 15 cm jsou vyznačeny vně hrací plochy na každé zadní čáře, a to 1,83 m od středu zadní čáry; tato vzdálenost se počítá od nejbližšího okraje těchto čar

g. body pro trestná střílení o průměru 15 cm jsou vyznačeny před středem obou branek, přičemž střed bodu je vzdálen 6,40 m od vnitřního okraje brankové čáry.

 

1.4 Střelecký kruh:

a. čára je vyznačena uvnitř hrací plochy, je 3,66 m dlouhá a rovnoběžná se zadní čárou a vzdálená od ní 14,63 m. Tato vzdálenost se měří od vnějšího okraje zadní čáry k vnějšímu okraji této čáry

b. tato čára pokračuje nepřerušovaně na každou stranu ve tvaru čtvrtkruhu až se setká se zadní čarou; středem těchto čtvrtkruhů je vnitřní přední roh nejbližšího brankového sloupku

c. tyto čáry se nazývají kruhové čáry a plocha ohraničená těmito čarami, včetně čar samotných, se nazývá střelecký kruh (dále jen “kruh”)

d. přerušované čáry jsou vyznačeny tak, že vnější okraje těchto čar jsou vzdáleny 5 m od vnějších okrajů kruhových čar; vyznačené části čáry jsou dlouhé 300 mm a mezery mezi nimi jsou dlouhé 3 m ; všechny přerušované čáry začínají s vyznačenou částí na úrovni středu kruhové čáry. Tyto přerušované čáry jsou povinné pro mezinárodní zápasy od 1.6.2000. Jejich zavedení pro ostatní zápasy je v kompetenci národních asociací.

 

1.5 Na hrací ploše nesmějí být žádné jiné značky než ty, které jsou popsány v tomto pravidle.

 

1.6 Praporkové tyče:

a. jsou vysoké 1,20 až 1,50 m

b. jsou umístěny v každém rohu hrací plochy

c. nesmí být žádným způsobem nebezpečné

d. jsou-li nerozbitné, musí být zasazeny do pružného základu

e. musí být opatřeny praporky, které nesmějí být větší než 30 cm v šířce i délce.

 

2 BRANKY

2.1 Ve středu zadní čáry:

a. brankové sloupky a břevno musí být pravoúhlé a bíle natřené; jsou 51 mm široké a 75 mm hluboké

b. vertikální sloupky jsou na sebe kolmé a jsou od sebe vzdáleny 3,66 m (vnitřní rozměr)

c. sloupky musí být umístěny na vnějším značení, takže jejich čelo se musí dotýkat vnějšího okraje zadní čáry

d. vodorovné břevno je spojeno se sloupky ve vzdálenosti 2,14 od země (vnitřní rozměr)

e. brankové sloupky nesmí vyčnívat nad břevno

f. břevno nesmí vyčnívat do stran přes sloupky

g. branky musí být minimálně 91 cm hluboké u horního břevna a minimálně 1,22 m hluboké u země

 

2.2 Postranní bednění:

a. délka 1,2 m (minimum), výška 46 cm

b. bednění je umístěno na zemi v pravém úhlu k zadní čáře a je připevněno na zadní stranu brankových sloupků (nesmí je však rozšířit) a na hrany zadního bednění

c. je na vnitřní straně natřeno tmavou barvou.

 

2.3 Zadní bednění:

a. délka 3,66 m, výška 46 cm

b. je umístěno na zemi na konci postranního bednění

c. je na vnitřní straně natřeno tmavou barvou.

 

2.4 Sítě:

a. brankové sítě jsou připojeny k zadní straně brankových sloupků a k břevnu; vzdálenost mezi příchytkami nesmí být větší než 15 cm; jsou připojeny vně zadního a postranního bednění

b. musí být zabezpečeny tak, aby mezerami mezi příchytkami neprošel míček

c. musí být přichyceny volně, aby se zabránilo zpětnému odrazu míče

d. oka sítí nesmí být větší než 45 mm.

 

3 MÍČ

Míč:

a. musí být kulatý, tvrdý, z jakéhokoliv materiálu

b. hmotnost minimálně 156 g, maximálně 163 g

c. obvod míčku minimálně 224 mm, maximálně 235 mm

d. povrch musí být hladký, povoleny jsou důlky nebo šev

e. barva bílá nebo dle dohody.

 

4 HŮL

4.1 Diagram

a. popis a specifikace popsané v tomto pravidle se vztahují na následující diagram

b. diagram popisuje hůl položenou tak, že horní konec rukověti směřuje do kladné osy X a zaoblená část zobáku směřuje do kladné osy Y

 

4.2 Tvar

a. má mít rovnou rukověť a zahnutý zobák

b. všechny hrany musí být zakulaceny

c. celá hůl musí být hladká bez drsných nebo ostrých výstupků

d. hůl musí být v prostoru C-D rovná jen na levé straně, t.j. na straně zobrazené na diagramu

 

4.3 Hrací strana

a. hrací stranou se rozumí celá strana, která je zobrazena na diagramu

 

Povinný experiment hrací stranou se rozumí celá strana, která je zobrazena na diagramu a hrany, které musí být zakulacené Hráči by si měli být vědomi toho, že výrobci mohou odmítnout nahradit hole, které byly zlomeny nebo poškozeny jako důsledek používání hran hole pro udeření míčku, protože většina holí nebyla vyrobena pro takový způsob použití.

b. strana, kterou se nehraje, musí být zakulacená

 

4.4 Velikost a hmotnost

a. maximální délka zahnutí zobáku hole paralelně s rukovětí, měřeno od nejspodnější části ploché strany, nesmí přesáhnout 100 mm (vzdálenost C-D na diagramu)

b. hůl s odklonem do 20 mm od hrany rovné plochy je povolena (vzdálenost A-B a/nebo A1-B1 v diagramu)

c. velikost, včetně případných použitých bandáží, musí odpovídat průchodu kroužkem s vnitřním průměrem 51 mm

d. celková hmotnost nesmí přesáhnout 737 g

 

4.5 Poměr mezi rychlostí míčku a rychlostí hole

a. rychlost míčku nesmí být vyšší než 98% rychlosti hole

 

Metoda testování Rychlost míčku je určena při rychlosti hole 80 km/h (5x) na simulátoru v jedné z laboratoří schválených FIH. Rychlost míčku je počítána z času, který potřebuje míček k průchodu mezi dvěma body a je vyjádřena jako poměr k uvedené rychlosti hole. Pro tuto zkoušku jsou používány míčky schválené FIH. Testy jsou prováděny při těchto laboratorních podmínkách: teplota přibližně 20 oC, relativní vlhkost vzduchu přibližně 50%. Výrobci budou vyzváni, aby předložili (proto)typy holí k odzkoušení a zaslali výsledky ke schválení FIH. FIH si ponechává právo provádět náhodné testování z kontrolních důvodů.

 

4.6 Materiály a barva

a. hůl a případné přídavky může být vyrobena nebo u obsahovat dřevo nebo jakékoliv materiály kromě kovů a kovových složek za předpokladu, že holí lze hrát pozemní hokej a hůl není nebezpečná pro zdraví

b. pásky a pryskyřice mohou být aplikovány za předpokladu, že povrch zůstane hladký

 

 

TV kanál pozemního hokeje

Díky za podporu


Tréninky:

U6/U8: Po+Čt 16-17:30 – ZŠ Hostýnská
U10 mix: Út 16-17:30, Čt 17-18:30 – ZŠ Hostýnská
U12 dívky: Po+Čt 15-16:30 – ZŠ Hostýnská
U12 chlapci: Po 17:30-19:00 – ZŠ Hostýnská, Út 18:00-19:15 - Slavia,
Čt 16:00-17:00 – Slavia
U15 dívky:  Po+Stř 17:00-18:30 - Zel.pruh, Čt 17:00-18:00 kondice - ZŠ Hostýnská
Dorostenci: Po+Stř 18:30 - Zel.pruh,
Čt 18:00 kondince - HTC, 16:00 SCM - Slavia
Dorostenky a ženy: Po+St 18:30 - Zelený pruh a Út kondince HTC
Muži: Út+Čt 20:00 - Slavia
xxxxxxxxx
Kroužky: Pá 14:00-15:00 - ZŠ Hostýnská, Stř 13:30-14:30 - Nad Vodovodem

Bazar vybavení

Klikni na obrázek a kupuj_prodávej: