Vytvořeno: 9. prosinec 2012 Kategorie: Rok 2012

Zápis č.6 /2012 (24.9.2012)

Veverka, Pazourek, Kaplan, Lažánková, Baumruk, Polenová, Doubravová, Nedvědová, Soukup,

1.1.Výstavba Hagibor-informace byla rozeslána

    1. Pragochema CUP 2012:

Organizační výbor pracuje na obsazení turnaje.

Nevyřešené body: Rozlosování při počtu 9 družstev-Kouba, turnajová večeře – Mařík,Hakl,Veverka, propagace – Veverka, Krejčí – uzávěrka přihlášek do příští schůze .

5.1.Veverka připravil návrh vize 2015,rozesláno k připomínkám:Trenéři zpracovali výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015..Vybraní hráči a hráčky budou přeřazeny do vyšší kategorie .-projednání na příští schůzi

5.2.Veverka předložil návrh na termín volební schůze na pátek 7.12. 2012.Veverka připraví do 30.9., návrh na org.příprav - samostatně.Návrhy na org.zajištění všichni zástupci družstev a výbor Připomínky zašlete do termínu schůze s návrhy na nové členy výboru

2.1/2012 Odevzdali –přípravky,ml.žáci,dorostenci-,dorostenky proběhne kontrola došlých plateb na účtárnu –Veverka projedná se Slavií Břízovou

3.1.byl projednán dopis KRK k nákladům soustředěním.Výbor konstatoval:1/kontrola příjmů a výdajů-Pazourek –Lažánková + Větrovská,ing.Střihavková Byla provedena bez výhrad.-včetně předložených dokladů3/odmítá dopis VTJ ,který naznačuje možnost zneužití prostředků. Byla schválena odpověď výboru pozemního hokeje na dopis RK a Wagnera se závěry:1/Ve vyúčtování nebyly zjištěny žádné závady,byly předloženy doklady a spolu s hrazenými fakturami ,že oddíl dotoval soustředění chlapců Rakovník částkou cca 9500 Kč,soustředění Plasy částkou cca 19 000 Kč nad rámec vybraných prostředků.Považuje přílohu o vyúčtování pane Seidla za nekompetentní dokument,vytvořený bez reálných podkladů a bez projednání s hospodářem a předsedou oddílu .2/Výbor oddílu všemi hlasy odmítl dopis pana Wagnera .Považuje dopis za snahu zdiskreditovat nejen funkcionáře výboru,ale i celého oddílu.Schválil odpověď a zve pana Wagnera opět na další schůzi výboru

TRVÁ:ČEKÁME NA ODPOVĚĎ REVIZNÍ KOMISE

2.5.Byl projednán návrh na obnovu www stránek.Družstvo žen bylo pověřeno realizací projektu.Rozpočet a způsob úhrady zašle Veverkovi a Pazourkovi.- uskuteční se schůzka mezi Karolinou a Veverkou ke kontrole postupů.trvá

2.12.Každé družstvo zašle náklady spojené se svoji činnosti v soutěžích excelovém souboru podobě Veverkovi a Pazourkovi před schůzí.Mimořádné požadavky musí odsouhlasit výbor.

4.3.Požadavek na halu 2012: reakce na růst počtu družstev 1.11.-30.3.Bude provedeno přesné ukončení tréninků v březnu a uvolněné hodiny nabídnuty k využití.Pondělí 15.30-20.30,úterý 16.-20.30,středa 15.30-20.30,čtvrtek 17.-20.30,pátek 16.-20.00 hod.,úterý 16.-17.00 hala I

4.4,Přidělené granty dle Portálu MgHMP:Soustředění :Plasy :20 000 Kč,Rakovník/Beroun/ 15 000 Kč,Mem.dr.Pošíka 20 000 Kč, pronájem tr.ploch 70 000

6.1.vyúčtování soustředění odevzdala Polenová,Nedvědová nedodala pí.Střihavkové kompletní podklady.Termín do 25.9.

6.2.oddílové příspěvky za II.pololetí do 1.11..Bez zaplacení příspěvků nebudou mít hráči přístup do haly Hagibor.

6.3.rozdělení hodin přílohou zápisu

6.4. organizační návrh Valné hromady přílohou zápisu

6.5.Veverka prověří stav nových www stránek,organizaci zadávání zpráv,správce stránek a možnost vstupu pro družstva

6.6.Veverka zašle pozvánky pro 13.ročník Mem.dr.Pošíka,turnaje dorostenců a první informaci o konání Pragochema CUP.Umístí informaci na svazové stránky .Krejčí zpracuje informaci pro Noviny Praha 10

Příští7. schůze výboru oddílu se bude konat dne 3.10. středa v salonku restaurace Slavia Praha , Program:situace ve výstavbě Hagibor,rozvrh haly,Mem.dr.Pošíka a turnaje dorostenců - org.zajištění

TV kanál pozemního hokeje

Díky za podporu


Tréninky:

U6/U8: Po+Čt 16-17:30 – ZŠ Hostýnská
U10 mix: Út 16-17:30, Čt 17-18:30 – ZŠ Hostýnská
U12 dívky: Po+Čt 15-16:30 – ZŠ Hostýnská
U12 chlapci: Po 17:30-19:00 – ZŠ Hostýnská, Út 18:00-19:15 - Slavia,
Čt 16:00-17:00 – Slavia
U15 dívky:  Po+Stř 17:00-18:30 - Zel.pruh, Čt 17:00-18:00 kondice - ZŠ Hostýnská
Dorostenci: Po+Stř 18:30 - Zel.pruh,
Čt 18:00 kondince - HTC, 16:00 SCM - Slavia
Dorostenky a ženy: Po+St 18:30 - Zelený pruh a Út kondince HTC
Muži: Út+Čt 20:00 - Slavia
xxxxxxxxx
Kroužky: Pá 14:00-15:00 - ZŠ Hostýnská, Stř 13:30-14:30 - Nad Vodovodem

Bazar vybavení

Klikni na obrázek a kupuj_prodávej: