Vytvořeno: 9. prosinec 2012 Kategorie: Rok 2012

Zápis č.2/2012 8.3.2012

4.1.Informace o novém prostorovém uspořádání sportovních ploch v areálu Hagibor.

Jednání u R.Šacha:v současné době se zpracovávají pouze podklady pro detailní výkresy umístění ploch.Byly zahájeny práce na podkladech pro vydání II.změny územního rozhodnutí.Veverka nabídl pomoc při projednávání stanovisek u jednotlivých účastníků řízení  a znova požádal o spolupráci na  řešení technických detailech výstavby.- 19.11.trváVeverka požádal o informaci spojenou s hospodaření střediska Hagibor,jako příprava pro provoz nového areálu.Dohodl schůzku s výborem tenisu 26.1. v 18.00 Hagibor viz přílohaVTJ oznámil mailem od R.Šacha že neakceptoval náš požadavek.Veverka projedná na RVJT 15.3. důvody a další ekonomický výhled TJ

4. 5.Pragochema CUP:Turnaj organizačně úspěšný,výsledkově splnil očekávání .Veverka umístíl na  webové stránky.Pazourek  na lednové schůzi oznámí ekonomické výsledky.

Chybí platby od hotelu Slavia a IRIS.

5.1.Veverka připravil  návrh  vize 2015,rozesláno k  připomínkám:Trenéři zpracují výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015.

Projednány:přípravky,kroužek Hostýnská,ml.žákyně-Praga,ml.žáci-Slavia Praha

Ženy-dorostenky :spolupráce s družstvem Litic  -náklady 50% auto na zápasy,tréninky: Praga-středa 19.-20.30,nabídka Slavia úterý,nebo čtvrtek  21.-22.00-

Od roku 2013 bude obnovena činnost muži B,do soutěží st.dorost

Bude projednáno na dubnové  schůzi .

5.2.Veverka předložil návrh na termín volební schůze na březen 2012.Veverka  připraví návrh na org.příprav

Návrh:přeložit volební schůzi na říjen  po vyjasnění všech otázek s novou výstavbou.Spojit s oslavou 60 let založení oddíluNávrhy na org.zajištění všichni zástupci družstev a výbor

2.1/2012 příspěvky rok 2012:mládež : 1500 ,dospělí 2000 ,druhý sourozenec 50%,možno hradit převodem na účet

2.2.Lažánková předal fakturu na úhradu nájmů ZDŠ Nad vodovodem 3000 Kč

2.3.rozdělení tréninkových ploch viz příloha

2.4.byl projednán dopis KRK k nákladům soustředěním.Výbor konstatoval:

1/kontrolu příjmů a výdajů-Pazourek –Lažánková + vedoucí soustředění-termín 12.4.

2/vyzve rodiče k vyjádření k organizaci soustředění,včetně nákladů na účast a

poskytnutých služeb

3/odmítá ton dopisu KRK ,který naznačuje možnost zneužití prostředků.Konstatuje,že v žádném případě nedošlo k žádnému poškození účastníků soustředění,ani k zneužití prostředků.

Závěr bude projednán na schůzi 12.4. od 19.00 v restauraci Slavia Praha -poz.hokej, kam je pozván i předseda TJ a předseda KRK 

2.5.Byl projednán návrh na obnovu www stránek.Družstvo žen bylo pověřeno realizací projektu.Rozpočet a způsob úhrady zašle Veverkovi a Pazourkovi.

2.6.Schůze OK Praha  23.3 v 15.30 v klubovně Huptych’ na Slavii Praha...Družstva zašlou Levému návrh na organizaci turnajů na Hostýnské a svůj plán účasti na akcích.Mohou se zúčastnit trenéři.Od 17.00 je Rada oddílů,kde budou projednány i návrhy oddílů.Podněty družstev zašlete obratem na moji adresu.

2.7.Družstva dorostenců  a mužů končí přípravu na Hagiboru od 19.3.,mladší žáci od 26.3.Veverka projedná možnost převodu hodin do jarních hodin.

2.8.Trenéři projednají možnost účasti hráčů na výběrovém soustředění v Rakovníku,které organizuje ČSPH

2.9.Trenéři zašlou výkaz tréninků v I.čtvrtletí.

2.10.Veverka rozeslal  termíny domácích zápasů bez připomínek družstev.Postup případné změny:1.souhlas soupeře 2.zajištění plochy /projedná družstvo,žádající změnu/ 3.odeslat Veverkovi,který požádá o souhlas STK

2.11.Valná hromada TJ se koná ve středu 18.4. od 17.00.Předběžný počet delegátů za oddíl 12.

Zúčastní se:ženy 2 ,muži  2,výbor:Veverka,Pazourek/pokud bude v Praze/Krejčí,Kaplan,Kouba,Větrovská,Střihavková,Kolář M.

Delegáti si mohou připravit svůj příspěvek na VH.

2.12.Každé družstvo zašle náklady spojené se svoji činnosti v soutěžích excelovém souboru podobě Veverkovi a Pazourkovi před schůzí.Mimořádné požadavky musí odsouhlasit výbor.

2.13,Družstva mohou uplatnit náklad 1 auta/trenér,nebo vedoucí/ k mistrovským zápasům á 3 Kč/km na základě jízdního výkazu.

2.14 Výsledky  v halových soutěžích: přípravky Hostýnská,přípravky do 8 let -2-3,přípravky do 10 let 2.místo,mladší žáci-3.místo-přebor republiky,starší žáci:2.místo -přebor republiky,ml.dorostenky 5.místo,mladší dorostenci -přeborník republiky,starší dorost-přeborník republiky,muži 3.místo extraliga ,ženy -6.místo extraliga

Příští schůze čtvrtek  12.4..2012 od 19..00 v restauraci Slavia Praha - poz.hokej,soutěže,soustředění 2012,dopis KRK

TV kanál pozemního hokeje

Díky za podporu


Tréninky:

U6/U8: Po+Čt 16-17:30 – ZŠ Hostýnská
U10 mix: Út 16-17:30, Čt 17-18:30 – ZŠ Hostýnská
U12 dívky: Po+Čt 15-16:30 – ZŠ Hostýnská
U12 chlapci: Po 17:30-19:00 – ZŠ Hostýnská, Út 18:00-19:15 - Slavia,
Čt 16:00-17:00 – Slavia
U15 dívky:  Po+Stř 17:00-18:30 - Zel.pruh, Čt 17:00-18:00 kondice - ZŠ Hostýnská
Dorostenci: Po+Stř 18:30 - Zel.pruh,
Čt 18:00 kondince - HTC, 16:00 SCM - Slavia
Dorostenky a ženy: Po+St 18:30 - Zelený pruh a Út kondince HTC
Muži: Út+Čt 20:00 - Slavia
xxxxxxxxx
Kroužky: Pá 14:00-15:00 - ZŠ Hostýnská, Stř 13:30-14:30 - Nad Vodovodem

Bazar vybavení

Klikni na obrázek a kupuj_prodávej: