Vytvořeno: 9. prosinec 2012 Kategorie: Rok 2012

Zápis č.3 /2012 12.4.2012

4.1.Informace o novém prostorovém uspořádání sportovních ploch v areálu Hagibor.

Jednání u R.Šacha:v současné době se zpracovávají pouze podklady pro detailní výkresy umístění ploch.Byly zahájeny práce na podkladech pro vydání II.změny územního rozhodnutí.Veverka nabídl pomoc při projednávání stanovisek u jednotlivých účastníků řízení  a znova požádal o spolupráci na  řešení technických detailech výstavby.- 19.11.trváVeverka požádal o informaci spojenou s hospodaření střediska Hagibor,jako příprava pro provoz nového areálu. VTJ oznámil mailem od R.Šacha že neakceptoval náš požadavek.Veverka projedná na RVJT 15.3. důvody a další ekonomický výhled TJRVJT se nebyl usnášení schopný a byl rozpuštěn.Požadavek oddílu na předložení podkladů  o hospodaření střediska Hagibor „ Efektivita 2012 „trvá

.4. 5.Pragochema CUP:Turnaj organizačně úspěšný,výsledkově splnil očekávání .Veverka umístí na  webové stránky.Pazourek  na lednové schůzi oznámí ekonomické výsledky.

Chybí platby od hotelu Slavia a IRIS.Platby na cestě

5.1.Veverka připravil  návrh  vize 2015,rozesláno k  připomínkám:Trenéři zpracují výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015.

Projednány:přípravky,kroužek Hostýnská,ml.žákyně-Praga,ml.žáci-Kbely  HostivařŽeny-dorostenky :spolupráce s družstvem Litic  -náklady 50% auto na zápasy,tréninky: pondělí Hostivař 19.-20.30 , čtvrtek Slavia 21.-22.00-Od roku 2013 bude obnovena činnost muži B,6eny -hostování hráček Litic Dvořáčková,ŠpindlerováDružstva přípravek připraví návrh zařazení družstev do podzimní soutěžích a požadavky na halu-zodpovídá Lažánková

5.2.Veverka předložil návrh na termín volební schůze na říjen  2012.Veverka  připraví návrh na org.příprav

-oslavy spojit s turnajem Pragochema samostatněNávrhy na org.zajištění všichni zástupci družstev a výbor

2.1/2012 příspěvky rok 2012:mládež : 1500 ,dospělí 2000 ,druhý sourozenec 50%,možno hradit převodem na účet

Odevzdali –přípravky,ml.žáci,dorostenci-proběhne kontrola došlých plateb na účtárnu

3.1..byl projednán dopis KRK k nákladům soustředěním.Výbor konstatoval:

1/kontrola příjmů a výdajů-Pazourek –Lažánková + Větrovská,ing.Střihavková 

Byla provedena bez výhrad.-včetněě předložených dokladů

2/vyzve rodiče k vyjádření k organizaci soustředění,včetně nákladů na účast a

poskytnutých služeb-vyjádření bude přílohou pro zprávu revizní komisi

3/odmítá ton dopisu KRK ,který naznačuje možnost zneužití prostředků.

 Byla schválena odpověď výboru pozemního hokeje na dopis RK a Wagnera se závěry:

1/Ve vyúčtování nebyly zjištěny žádné závady,byly předloženy doklady a spolu s hrazenými fakturami ,že oddíl dotoval  soustředění  chlapců Rakovník částkou cca 9500 Kč,soustředění  Plasy  částkou  cca 19 000 Kč nad rámec vybraných prostředků.Považuje přílohu o vyúčtování  pane Seidla za nekompetentní dokument,vytvořený bez reálných podkladů a bez projednání s hospodářem a předsedou oddílu .2/Výbor oddílu všemi hlasy odmítl dopis pana Wagnera .Považuje  dopis za snahu zdiskreditovat nejen  funkcionáře výboru,ale i celého oddílu.Schválil odpověď a zve pana Wagnera opět na schůzi výboru 18.5.2012

2.5.Byl projednán návrh na obnovu www stránek.Družstvo žen bylo pověřeno realizací projektu.Rozpočet a způsob úhrady zašle Veverkovi a Pazourkovi.

Práce na stránkách pokračují .

2.8.Trenéři projednají možnost účasti hráčů na výběrovém soustředění v Rakovníku,které organizuje ČSPH

2.10.Veverka rozeslal  termíny domácích zápasů bez připomínek družstev.Postup případné změny:1.souhlas soupeře 2.zajištění plochy /projedná družstvo,žádající změnu/ 3.odeslat Veverkovi,který požádá o souhlas STKTrenéři obdrželi pokyn k hlášení výsledků zápasů panu Doležalovi.

2.11.Valná hromada TJ se koná ve středu 18.4. od 17.00.Počet delegátů za oddíl 12.

Zúčastní se:ženy 2 ,muži  2,výbor:Veverka,Pazourek/pokud bude v Praze:Krejčí,Kaplan,Kouba,Větrovská,Střihavková –členství v TJ !,Kolář M.Kolář P.

Havlíková, Delegáti si mohou připravit svůj příspěvek na VH.

2.12.Každé družstvo zašle náklady spojené se svoji činnosti v soutěžích excelovém souboru podobě Veverkovi a Pazourkovi před schůzí.Mimořádné požadavky musí odsouhlasit výbor.

2.13,Družstva mohou uplatnit náklad 1 auta/trenér,nebo vedoucí/ k mistrovským zápasům á 3 Kč/km na základě jízdního výkazu.

Příští schůze čtvrtek  17.5..2012 od 19..00 v restauraci  Slavia Praha,

TV kanál pozemního hokeje

Díky za podporu


Tréninky:

U6/U8: Po+Čt 16-17:30 – ZŠ Hostýnská
U10 mix: Út 16-17:30, Čt 17-18:30 – ZŠ Hostýnská
U12 dívky: Po+Čt 15-16:30 – ZŠ Hostýnská
U12 chlapci: Po 17:30-19:00 – ZŠ Hostýnská, Út 18:00-19:15 - Slavia,
Čt 16:00-17:00 – Slavia
U15 dívky:  Po+Stř 17:00-18:30 - Zel.pruh, Čt 17:00-18:00 kondice - ZŠ Hostýnská
Dorostenci: Po+Stř 18:30 - Zel.pruh,
Čt 18:00 kondince - HTC, 16:00 SCM - Slavia
Dorostenky a ženy: Po+St 18:30 - Zelený pruh a Út kondince HTC
Muži: Út+Čt 20:00 - Slavia
xxxxxxxxx
Kroužky: Pá 14:00-15:00 - ZŠ Hostýnská, Stř 13:30-14:30 - Nad Vodovodem

Bazar vybavení

Klikni na obrázek a kupuj_prodávej: