Vytvořeno: 9. prosinec 2012 Kategorie: Rok 2012

Zápis č.7 /2012 3.10.2012

Veverka,Pazourek,Kaplan,Lažánková,Baumruk,,Doubravová,Nedvědová,Krejčí

1.1.Výstavba Hagibor-informace byla rozeslána

4. 5.Pragochema CUP 2012:Organizační výbor pracuje na obsazení turnaje.Jako 10 tým do turnaje mužů bude:Lipsko,nebo AHTC eventuelně U 21 .Veverka s Koubou udělá časový rozpis pro obsazení s přihlédnutím k dojezdům jednotlivých družstevturnajová večeře-hotel Slavia-počet omezit na 80/90/ účastník.Veverka dohodne v hotelu složení rautu,začátek,cenu,způsob obsluhy,způsob úhrady.Účastnici budou hradit:10 EUR včetně 2 nápojů/lístky na nápoje připraví Krejčí a předá Pazourkovi.Krejčí připraví lístky pro večeři.Naši účastnici:100 Kč bez nápojůpropagace-Veverka,Krejčí,Kaplan .plakát A 3, 15 ks,A4 30 ks,článek do novin Praha 10,Krejčí,článek na stránky svazu-Veverka, Veverka požádá o Záštitu starosty P 10 s věnováním cen do turnaje Pragochema a  Mem.dr.Pošíka.Záštitu zakomponovat do úvodní stránky programu a plakátu formou oznámení/Turnaj je pořádán pod záštitou Městské části Prahy 10,starosta ………………….Kaplan vytiskne 10x A5 samostatnou  stránku  se záštitou.Zakomponovat  60 leté výročí oddílu.Krejčí zjistí možnost inserce v novinách  Metro.,účast doktora-Veverka.

5.1.:Trenéři zpracovali  výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015..Vybraní hráči a hráčky budou přeřazeni do vyšší kategorie . od 29.10.  jmenovitě z U 8 do U 10, U10 do ml.žáků a žákyň.Oznámení pro rodiče přílohou zápis/.Hráči se budou zúčastňovat  2 tréninků ve vyšší kategorii a jednou na tréninku U 10/U8 a turnajů v obou kategoriích.U 10-Stuna Stanislav,Doubrava Matěj,Daniel Vondrášek,Tomášek Michael,Krafta Štěpán,Veverka připravil formulář pro rodiče oznámením důvodů,termínu tréninku a účast na turnajích

5.2.Termín volební schůze  pátek 7.12. 2012.Veverka  připravil materiál pro  org.přípravu – Družstva zašlou návrhy na kandidáty do výboru-Veverka

2.1/2012

3.1..byl projednán dopis KRK k nákladům soustředěním.Výbor konstatoval:1/kontrola příjmů a výdajů-Pazourek –Lažánková + Větrovská,ing.Střihavková  Byla provedena bez výhrad.-včetně předložených dokladů3/odmítá  dopis VTJ ,který naznačuje možnost zneužití prostředků. Byla schválena odpověď výboru pozemního hokeje na dopis RK a Wagnera se závěry:1/Ve vyúčtování nebyly zjištěny žádné závady,byly předloženy doklady a spolu s hrazenými fakturami ,že oddíl dotoval  soustředění  chlapců Rakovník částkou cca 9500 Kč,soustředění  Plasy  částkou  cca 19 000 Kč nad rámec vybraných prostředků.Považuje přílohu o vyúčtování  pane Seidla za nekompetentní dokument,vytvořený bez reálných podkladů a bez projednání s hospodářem a předsedou oddílu .2/Výbor oddílu všemi hlasy odmítl dopis pana Wagnera .Považuje  dopis za snahu zdiskreditovat nejen  funkcionáře výboru,ale i celého oddílu.Schválil odpověď a zve pana Wagnera opět na další schůzi výboru TRVÁ:ČEKÁME NA  ODPOVĚĎ REVIZNÍ KOMISE

2.5.Byl projednán návrh na obnovu www stránek.Družstvo žen bylo pověřeno realizací projektu.Družstvo žen spustí stránky jako stránky družstva žen v ostré versi.Uuskuteční se schůzka mezi Karolinou Němcovou a Veverkou .trvá

2.12.Každé družstvo zašle náklady  spojené se svoji činnosti v soutěžích excelovém souboru  Veverkovi a Pazourkovi před schůzí.Mimořádné požadavky musí odsouhlasit výbor./výzbroj brankářů apod.

/4.3.Obsazení haly Hagibor bylo rozesláno družstvům.Družstva mužů a žen upřesnění konec využití haly pro možnost obsazení jiným subjektem.

6.1.vyúčtování soustředění odevzdala Polenová,.pí.Střihavkové odevzdá doklady  do konce příštího týdne.Konečné vyúčtování  do 15.10.6.2.oddílové příspěvky za II.pololetí do 20.10.. Veverka projedná se Slavií  Duškovou a Hostivaří Staňkovou.V případě dlouhodobé nemoci úměrně krátit příspěvky.Druhý sourozenec platí polovic,za účast v ve výběrech representace snížit příspěvk v daném pololetí o 700 Kč.Veverka zašle se zápisem oznamení o přiděných variabilních čísel jednotlivým družstvům a hráčům..Bez  zaplacení příspěvků nebudou mít hráči přístup do haly Hagibor.

6.6.Veverka zasla pozvánky pro 13.ročník Mem.dr.Pošíka,turnaje dorostenců a první informaci o konání Pragochema CUP.Umístí informaci na svazové stránky .Krejčí zpracuje informaci pro Noviny Praha 10.Veverka připraví rozlosování a obsazení turnaje Mem.dr.Pošíka.Kouba rozhodčí

7.1.Veverka prověří vyfinanční příspěvek Motor oddílu

7.2.Lažánková zašle  přehled využití Hostýnské,včetně finanční úhrady

7.3.Oslavy výročí  60 let oddílu HC Bohemians navržen termín 14.12.Možnost v salonku Slavie,nebo v restauraci na  Hagiboru.Prověří Veverka.ˇUčast:členové Bohemians-dámy zajistí Lažánková,Krejčí,muže Veverka.organizační výbor:Veverka,Kolář Martin,Lažánková,

7.4.Lažánková předal Pazourkovi úhradu za dresy

 Příští 8. schůze výboru oddílu se bude konat v pondělí 29.10. od 19.00 v restauraci Hagibor   Program:situace ve výstavbě Hagibor,účast v halových soutěžích,,Mem.dr.Pošíka a turnaje dorostenců - org.zajištění

Od 20.00 Prqagochema CUP   

zapsal Veverka Ferdinand

TV kanál pozemního hokeje

Díky za podporu


Tréninky:

U6/U8: Po+Čt 16-17:30 – ZŠ Hostýnská
U10 mix: Út 16-17:30, Čt 17-18:30 – ZŠ Hostýnská
U12 dívky: Po+Čt 15-16:30 – ZŠ Hostýnská
U12 chlapci: Po 17:30-19:00 – ZŠ Hostýnská, Út 18:00-19:15 - Slavia,
Čt 16:00-17:00 – Slavia
U15 dívky:  Po+Stř 17:00-18:30 - Zel.pruh, Čt 17:00-18:00 kondice - ZŠ Hostýnská
Dorostenci: Po+Stř 18:30 - Zel.pruh,
Čt 18:00 kondince - HTC, 16:00 SCM - Slavia
Dorostenky a ženy: Po+St 18:30 - Zelený pruh a Út kondince HTC
Muži: Út+Čt 20:00 - Slavia
xxxxxxxxx
Kroužky: Pá 14:00-15:00 - ZŠ Hostýnská, Stř 13:30-14:30 - Nad Vodovodem

Bazar vybavení

Klikni na obrázek a kupuj_prodávej: