Vytvořeno: 12. únor 2013 Kategorie: Rok 2013

Zápis č.1/2013 29.1.2013

Veverka,Pazourek,Kaplan,Lažánková,Baumruk,,Doubravová,Nedvědová,Krejčí

7.2. Předán emailem Pazourkovi a Veverkovi přehled využití Hostýnské, včetně finanční úhrady.Ke konci roku 2012 činí suma za pronájem 10.505,- Kč. Peníze za pronájem i v příštím období je určen pro potřebu školy.

7.3. Oslavy výročí  60 let oddílu HC Bohemians – nový termín červen, nejlépe pátek cca od 17.00. Hledáme místo pro cca 200 účastníků /současní hráči všech kategorií a bývalí hráči s možností pohybu pro děti, občerstvení, vzpomínková tabla-výzva pro všechny-Veverka projedná možnosti na Slavii,ostatní dle možností. Nutno vytvořit organizační skupinu.

9.3. Jednotlivá družstva projdou seznam členské základny zpracovaný TJ. Doplní chybějící členy, předají  seznam členů s rodnými čísly a charakteristikou na sekretariát TJ a Veverkovi do 25.2. Stávající seznam je pracovní materiál, nevyškrtáváme žádné členy, připisujeme jen nové. Veverka projedná s Šachem kauzu vyškrtnutých členů z roku 1999.

9.5. Pro další plán rozvoje zašlou trenéři seznamy hráčů s daty narození event. maily rodičů p. Veverkovi. Seznamy zaslali pouze ml.žáci, žákyně, dorostenci. Další termín 25.2.

9.6. Družstvo ml.žákyň zimní soustředění v Rokytnici 2.-8.2.2013. Čas tréninků využije náhradní družstvo.

9.7. Valná hromada TJ dne 11.4.2013 v KD Barikádníků Praha 10.  Výzva k promyšlení diskusních příspěvků.

9.8. Zkušební provoz webových stránek- www.hc-bohemians.cz do 28.2.2013. Editoři Němcová, Kopecký. V nejbližším termínu bude všem zaslán manuál . Veverka zašle Karolíně manuál zpracovaný pro obsluhu www.praguehockey.cz pro inspiraci.

9.9. Připomínky řízení soutěží OK Praha - nedodržuje se zásada jeden dospělý rozhodčí a mladí o dvě kategorie starší. Pro nedodržení návrh na neproplacení odměn za pořadatelství. Veverka zaslal upozornění oddílům, tuto problematiku prezentovat na schůzce OK Praha.

1.1. Volná hala 3.3. bude využita 14.00-17.00 na trénink ml. žákyň. Dopoledne návrh na turnaj ml. žáků.

1.2. Návrh na zjednodušený zápis z turnajů v hale a propojení web stránek oddílu s facebookem zpracuje Kopecký.

1.3.  Připomínka úkolu z minulé schůze: do 25.2. zrevidují všechna družstva seznam členů z TJ a obnoví přihlášky.

1.4.  Návrh z řad rodičů na opravu haly formou brigády, nutné upřesnění iniciativy - Procházka.

1.5. Možnosti pomoci začínajícím trenérům metodickými materiály nebo kurzy - zjistí Veverka.

1.6.  Možnost využití druhé haly při zimní přípravě - zjistí Veverka.

1.7.  Schválena odpověď VTJ  a souhlas s návrhem odboru životního prostředí Prahy 10 - Veverka zašle na TJ.

1.8. Kopecký bude sledovat Kulatý stůl - termín 15.2. 18.00 Slavia Praha, Veverka odeslal podnět k účasti. Určeno především pro rozvoj a dlouhodobé záměry oddílů.Doporučuji účastníkům připravit si písemné návrhy.

1.9.  Program:

1.10. Rozvrhy hala do konce halové sezony,možnost tréninků v hale pro přípravky U8, U10 do doby zbourání nafukovací haly Hostýnská, tréninkové rozvrhy jaro – všechna   družstva, příprava termínů akcí na Hostýnské, příprava soustředění 2013, účast na zahraničních akcí, výsledky halových soutěží, zálohy na výdaje-Nedvědová.

Zapsala V.Lažánková, doplnil Veverka.

Příští schůze 25.2.2013 Hagibor od 19.00

TV kanál pozemního hokeje

Díky za podporu


Tréninky:

U6/U8: Po+Čt 16-17:30 – ZŠ Hostýnská
U10 mix: Út 16-17:30, Čt 17-18:30 – ZŠ Hostýnská
U12 dívky: Po+Čt 15-16:30 – ZŠ Hostýnská
U12 chlapci: Po 17:30-19:00 – ZŠ Hostýnská, Út 18:00-19:15 - Slavia,
Čt 16:00-17:00 – Slavia
U15 dívky:  Po+Stř 17:00-18:30 - Zel.pruh, Čt 17:00-18:00 kondice - ZŠ Hostýnská
Dorostenci: Po+Stř 18:30 - Zel.pruh,
Čt 18:00 kondince - HTC, 16:00 SCM - Slavia
Dorostenky a ženy: Po+St 18:30 - Zelený pruh a Út kondince HTC
Muži: Út+Čt 20:00 - Slavia
xxxxxxxxx
Kroužky: Pá 14:00-15:00 - ZŠ Hostýnská, Stř 13:30-14:30 - Nad Vodovodem

Bazar vybavení

Klikni na obrázek a kupuj_prodávej: